Gallery

محمدی در همایش رباتیک الشتر

فرصت آموزشی برای همه باید فراهم باشد. آموزش برابر سهم فرزندان ایران اسلامیست

Read More
دفتر شرکت میزبان دکتر بروجردی

دکتر علائدین بروجردی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس از روبوفا بازدید کردند

Read More
مژده به مخاطبین نقد تجارت نوین

ویرایش جدید کتاب نقدی بر تجارت نوین به زودی منتشر خواهد شد

Read More
محمدی روزبهانی در همایش تجارت الکترونیک

تقویت روحیه ولایتمداری باید هدف اصلی قرار بگیرد

Read More
دوره آموزشی برندینگ شبکه ای

محمدی در خصوص سمینار آموزشی نتورک برندینگ: 2تا 5 آبان برگزار میشود

Read More
ریبرندینگ و اهمیت آن

کمپ آموزشی تحلیل برند و عملیات ریبرندینگ- 11 مهر 94

Read More